น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี

//น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี

น้ำตกมีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่ 2 มีชื่อว่า “ม่านขมิ้น”เป็นน้ำตกที่ไหลลงมายังแอ่งน้ำด้านล่าง เห็นเป็นม่านน้ำตกที่สวยงาม อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
ห่างจาก กทม 150 KM

2016-03-31T12:41:43+00:00 March 23rd, 2016|