พระอจนะ วัดศรีชุม จ.สุโขทัย

//พระอจนะ วัดศรีชุม จ.สุโขทัย

พระอจนะ วัดศรีชุม จ.สุโขทัย

พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ที่มีพุทธลักษณะงดงามมากนามว่า “พระอจนะ” ที่แปลว่า ผู้ไม่หวั่นไหว เมื่อเดินเข้ามาในวัดจะเห็น พระพักตร์องค์พระอจนะ ยิ้มต้อนรับตั้งแต่แรกเห็น
ห่างจาก กทม 427 KM

2016-03-31T12:40:51+00:00 March 23rd, 2016|