วัดมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา

//วัดมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นวัดเดียวที่ได้รับการบูรณะอย่างสมัยใหม่ข้างในวิหารมี “พระมงคลบพิตร” พระพุทธรูปงดงาม เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยา และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
ห่างจาก กทม 80 KM

2016-03-31T12:42:04+00:00 March 23rd, 2016|