วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

//วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

วัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ประกอบไปด้วยอาคารที่มีรูปทรงที่แตกต่างกันทั้งหมด 9 หลัง เพื่อสร้างให้เป็นเมืองสวรรค์อันยิ่งใหญ่อลังการ
ห่างจาก กทม 775 KM

2016-03-31T12:42:33+00:00 March 23rd, 2016|