เขาล้อมหมวก จ.ประจวบคีรีขันธ์

//เขาล้อมหมวก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เขาล้อมหมวก จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดปีนเขาที่น่าขึ้นไปพิสูจน์ อยู่ระหว่างอ่าวมะนาว และอ่าวประจวบ ทางขึ้น 30% จะเป็นบันได และที่เหลืออีก 70%
เป็นเชือกให้เกาะปีนขึ้นไป ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
ห่างจาก กทม 281 KM

2016-03-31T12:42:55+00:00 March 23rd, 2016|